جهد

سبزه

به سبزه نگریستن بینائی را افزون می کند. (نهج الفصاحه شماره 3158)

   + خالقیان ; ۸:٥٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/۱۳
    پيام هاي ديگران ()