جهد

خدای حافظ و مهربان

خداوند بهترین حافظ است ؛ و او مهربانترین مهربانان است. ( سورۀ یوسف آیۀ 64)

   + خالقیان ; ۱٠:٠٩ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/۱۳
    پيام هاي ديگران ()