جهد

موی سفید

موی سفید در سر رحمت الهی است و حق تعالی آن را حرمت میدارد.( عین الحیواة  صفحه 446)

   + خالقیان ; ٩:٢٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٩/٢٧
    پيام هاي ديگران ()