جهد

شهادت

هر مسلمانی که چهار تن به نیکی او شهادت دهند خداوند اورا به بهشت می برد . ( نهج الفصاحه شمارۀ 1035)

   + خالقیان ; ۸:٠٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/۱۱
    پيام هاي ديگران ()