جهد

باور کنید

اگر شنیدید کوهی از جای خود تکان خورد ه باور کنید و اگر شنیدید کسی از خوی خویش دست برداشته باور کنید زیرا عاقبت به فطرت خویش باز می گردد.( نهج الفصاحه شماره 215)

   + خالقیان ; ٧:٥٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/۱۱
    پيام هاي ديگران ()