جهد

خدا

وقتی دیدید نمی توانید چیزی را تغییر دهید صبر کنید تاخدا آن را تغییر دهد.( نهح الفصاحه شماره 208)

   + خالقیان ; ٧:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/۱۱
    پيام هاي ديگران ()