جهد

ارمغان

وقتی کسی از سفری می آید ارمغانی باخود بیاورد .( نهج الفصاحه شماره 218)

   + خالقیان ; ٧:٥۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/۱۱
    پيام هاي ديگران ()