جهد

حاجت

حاجت کسی راکه ازابلاغ آن ناتوانست به بزرگان  بر سانید زیرا هر کسی حاجت درمانده ای به بزرگی برساند . روز رستاخیز خداوند پاهای وی را بر صراط استوار میسازد.( نهج البلاغه )

   + خالقیان ; ۱٠:٢٠ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/۱٠
    پيام هاي ديگران ()