جهد

پاداش

پاداش:

اصطلاحی مترادف تقویت کنندۀ مثبت

برون ریزی:

کاهش تکانه یا هیجان از راه بیان مستقیم یا غیر مستقیم ، بویژه به صورت کلامی یا تخیلی

   + خالقیان ; ٧:٠٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٩/٢٧
    پيام هاي ديگران ()