جهد

فرایند روانشناسی

فرا روانشناسی :

شاخه ای از رئانشناسی که با پدیده های فراهنجار مانند ادراک فراحسی و حرکت فرا روانی سرو کار دارد. ( هیلگارد جلد 2 صفحۀ522)

   + خالقیان ; ٩:۳٧ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/۱٠
    پيام هاي ديگران ()