جهد

فرایند ارادی

فرایندهای ارادی :

فعالیتهایی که فرد شخصأ آنها را انتخاب می کند وکنترل و بازبینی آنها تابع نوعی قصد و نقشه است. ( هیلگارد جلد 2 صفحۀ522)

   + خالقیان ; ٩:۳٤ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/۱٠
    پيام هاي ديگران ()