جهد

قسمت

هرکس به قسمت خود قانع باشد از غمهاو غصه هاو رنجها راحت میشود.( مصباح الشریعه صفحه 427)

حسن ظن از بهترین عادتهاست وقیمت بهشت است .( سراج الشیعه )

   + خالقیان ; ٦:٥٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٩/٢٧
    پيام هاي ديگران ()