جهد

کرم خدا

این از کرم خداست که ما خدا را میپرستیم . ( از سخنان حضرت یوسف )

 

   + خالقیان ; ٧:٥۱ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/۱٠
    پيام هاي ديگران ()