جهد

کمک خدا

بدانید که خدا فرشتگانی برای شما می فرستد تا شما از تاریکی ها به سوی روشنائی آئید . ( برداشتی از آیۀ 43سورۀ احزاب)  

   + خالقیان ; ۸:۱۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/٩
    پيام هاي ديگران ()