جهد

ملاقات با خدا

روزی که خدا را ملاقا ت می کنید خدا پاداش نفیسی به شما میدهد.( برداشتی از آیۀ 44 سوره احزاب)

   + خالقیان ; ۸:۱٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/٩
    پيام هاي ديگران ()