جهد

شخصیت

شخصیت :

خصوصیات و شیوه های رفتار فردی که در پرتو سازمان بندی و طرح یابی آنها سازگاری ویژۀ فرد با کل محیط وی تبیین میشود "مترادف فردیت" . ( هیلگارد جلد 2 صفحه 515)

   + خالقیان ; ۱:۱٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/۸
    پيام هاي ديگران ()