جهد

صبر

وصبر کن که خدا پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کند .و تا آسمان و زمین بر پاست جاودانه  در بهشت خواهند بود.( آیات 108و115سوره هود)

   + خالقیان ; ۱٢:٢٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/٥
    پيام هاي ديگران ()