جهد

انتظار

بپیش ینی رویدادهای آینده برمبنای تجربۀگذشته و محرکهای فعلی( هیلگارد)

   + خالقیان ; ٧:٠٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٩/٢٦
    پيام هاي ديگران ()