جهد

انتخاب راه درست

با توکل بر خدا راه درست را می توان انتخاب کرد.چرا که او زمام هستی را به عهده گرفته است.( آیۀ 56سورۀ هود)

   + خالقیان ; ٩:٢۱ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/٢
    پيام هاي ديگران ()