جهد

درونی ساختن

 درونی ساختن :

جذ ب باورهاو رفتارهای یک فرد دیگر به نظام ارزشهای خود.( هیلگاردج 2 صفحۀ 501)

 

   + خالقیان ; ۸:٥٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/۱
    پيام هاي ديگران ()