جهد

نیت

 اگر نیت خالص داشته باشی همۀ کارها یت عبادت است. ( امیرالمؤمنین"ع" )

 

   + خالقیان ; ۸:٤٧ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/۱
    پيام هاي ديگران ()