جهد

اعتماد

اعتماد به خدا بهاء هر چیز گرانست.( منتهی الآمال صفحۀ 996)

   + خالقیان ; ٧:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٩/٢٩
    پيام هاي ديگران ()