جهد

قرآن خوان

کسی که قرآن میخواند مثل برق از صراط بگذرد و به آنچه کرامت است برساند.( سراج الشیعه صفحۀ 256)

   + خالقیان ; ۱٠:۱۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/۱٥
    پيام هاي ديگران ()