جهد

ارزش هدایت به دست علی(ع)

 یا علی اگر خداوند بنده ای از بندگانش را بدست تو هدایت و ارشاد کند نتیجه این کار از همه آن چیزهائیکه خورشید از مشرق و مغرب به آنها میدهد بیشتر و بالاتر است .(مصباح الشریعه صفحۀ 427)

   + خالقیان ; ٩:٥٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/۱٥
    پيام هاي ديگران ()